Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ц)

Ц
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Цане Любомиров Чорбаджийски Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Цанка Гошова Цанкова Ст. експерт 13.07.2010 Изтегли
94-Ц-34/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Цанко Илиев Стефанов Н-к сектор 04.07.2012 Изтегли
Цвета Божидарова Димитрова Държ. инспектор 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Ц-46/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цвета Емилова Караилиева Мл. експерт 02.02.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Ц-45/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цвета Емилова Милева Гл. експерт 01.07.2010
31.07.2013
Изтегли
Изтегли
Цвета Симеонова Стоева експерт към ПК 27.02.2017 Изтегли
Цветан Георгиев Цветков Държ. инспектор 26.01.2009 Изтегли
Цветан Павлов Алексов Гл. специалист 23.01.2009
17.02.2014
20.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Ц-39/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Петров Цирков Държ. експерт 29.01.2009
29.12.2014
09.01.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел 94-Ц-48/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Христов Бояджиев Ст. експерт 22.01.2009
22.08.2016
02.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Ц-41/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветанка Борисова Божкова-Тонева Гл. вътр. одитор 01.09.2011 Изтегли
Цветанка Димитрова Баталова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Цветанка Йорданова Димитрова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Ц-40/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Антонова Рамналиева Мл. експерт 14.01.2013 Изтегли
Цветелина Антонова Севдина Гл. специалист 03.04.2011 Изтегли
Цветелина Борисова Михайлова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Цветелина Иванова Панчева Държ. експерт 94-Ц-42/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Георгиева Димитрова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Ц-37/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветина Николаева Портних Гл. експерт 09.03.2015 Изтегли
94-Ц-49/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Павлова Филиповска Мл. експерт 28.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Ц-50/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Петкова Проданова Мл. експерт 27.01.2009
15.09.2015
Изтегли
Изтегли
Цветелина Сашкова Ценова Мл. експерт 02.01.2013 Изтегли
Цецка Бориславова Чавдарова Държ. експерт 28.01.2009 Изтегли
94-Ц-51/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цецка Евгениева Томова Гл. юрисконсулт 01.02.2013 Изтегли
94-Ц-44/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цецка Савова Савова Мл. експерт 16.12.2016 Изтегли
94-Ц-47/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Цонка Петрова Накева Гл. експерт 10.03.2015
03.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-Ц-52/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2