Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ч)

Ч
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Чавдар Емилов Петков Гл. специалист 06.08.2014 Изтегли
94-Ч-2/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Чавдар Кирилов Адамски Гл. специалист 22.03.2011 Изтегли
Чавдар Христов Стоянов Гл. специалист 02.02.2015 Изтегли
Чавдар Янков Христозов Гл. специалист 08.08.2014 Изтегли
94-Ч-3/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2