Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Е)

Е
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ева Атанасова Георгиева Гл. експерт 18.03.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-212/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ева Ивайлова Лакова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Евгени Митков Спасов Гл. експерт 26.10.2011 Изтегли
Евгения Владимирова Гинина Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Евгения Леонидова Ганозлиева Стажант 14.11.2011 Изтегли
Евгения Маринова Колева Гл. юрисконсулт 01.11.2010 Изтегли
Евгения Радойчева Михайлова Н-к отдел 28.01.2009
01.06.2012
Изтегли
Изтегли
94-Е-171/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Е-171/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Евелина Жекова Пашова Гл. сътрудник 21.11.2011 Изтегли
Екатерина Борисова Пиперова-Михайлова Гл. експерт 20.01.2009
21.08.2017
Изтегли
Изтегли
Държл експерт 94-Е-170/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Димитроа Бухлева Гл. експерт 20.04.2016 Изтегли
94-Е-211/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Константинова Топтанова Ст. експерт 26.01.2009
27.06.2014
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Е-192/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Цветкова Стефанова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-219/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елвира Вълчева Андрейчева Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-178/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Божилова Спасова-Петкова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-177/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Величкова Петрова Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Елена Величкова Вълчева Държ. експерт 02.12.2013 Изтегли
Елена Георгиева Златкова Гл. специалист 19.01.2009 Изтегли
94-Е-200/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Георгиева Карапаунова Н-к отдел 28.01.2009
04.04.2012
10.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-215/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Дан Букур Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Елена Димитрова Костова Мл. експерт 15.03.2011
02.12.2013
Изтегли
Изтегли
Елена Димитрова Тодорова Гл. експерт 16.01.2009 Изтегли
94-Е-209/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Иванова Иванова Ст. сътрудник 19.11.2012 Изтегли
Елена Иванова Харизанова Н-к на политически кабинет 31.05.2013
12.06.2013
Изтегли
Изтегли
Елена Миткова Митова Държ. експерт 28.01.2009 Изтегли
Елена Панчева Пищовколева Н-к отдел 16.11.2009 Изтегли
94-Е-222/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Руменова Несторова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Елена Савова Трифонова Ст. сътрудник 01.06.2012 Изтегли
Елена Пламенова Павлова-Георгиева Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-224/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Тодорова Атанасова Мл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-184/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Христова Милева Техн. изпълнител 23.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-168/18.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Елеонора Ангелова Димитрова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-214/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Иванова Стоименова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Е-202/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Любомирова Миланова-Савова Ст. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Е-175/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Рачева Николова Гл. експерт 31.01.2009 Изтегли
Н-к сектор 94-Е-207/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елза Любомирова Иванова Ст. експерт 01.03.2011 Изтегли
Ели Ангелова Воденичарова Гл. експерт 01.04.2013 Изтегли
Ели Леон Анави Държ. експерт 26.01.2009
10.09.2012
Изтегли
Изтегли
Ели Недева Кадиева Гл. юрисконсулт 04.01.2010
19.07.2013
18.09.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ели Стефанова Милушева Гл. директор 17.06.2013 Изтегли
Ели Христоскова Петкова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-223/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елианна Ганчева Тонева Ст. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Е-218/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елиза Емилова Дилова Гл. експерт 01.08.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-225/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-225/22.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Елизабета Кирилова Накова Гл. експерт 16.03.2011
05.07.2012
Изтегли
Изтегли
Елина Анатоли Шоева Мл. експерт 10.12.2012 Изтегли
Елина Велинова Стоянова-Лазарова Ст. експерт 29.01.2009 Изтегли
Елина Стефанова Спасова Държ. експерт 18.04.2011 Изтегли
Елисавета Димитрова Каркаланова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-208/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елисавета Минкова Ненкова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Е-220/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Елисавета Николова Михайлова Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
Елица Владимирова Гоцева Държ. експерт 04.11.2011 Изтегли
Елица Стефанова Калинова Държ. експерт 10.11.2010 Изтегли
Елка Илиева Младенова Гл. експерт 08.03.2011 Изтегли
Елка Петрова Илиева Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-164/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Благоев Коматичев Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Е-163/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-163/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Иванов Горанов Гл. експерт 31.03.2011 Изтегли
Емил Кирилов Антов Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-233/14.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Найденов Рашков Ст. експерт 03.06.2013 Изтегли
Емил Ненков Алексиев Н-к отдел 21.01.2009
22.08.2012
03.12.2012
30.01.2013
14.10.2013
10.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-162/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Емил Николов Тепавичаров Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
94-Е-226/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Стоянов Динев Гл. експерт 01.04.2010 Изтегли
Емилиана Любчова Стоименова Мл. експерт 13.04.2010 Изтегли
Гл. експерт 94-Е-191/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Атанасова Купенкова-Радева Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Емилия Димитрова Веселинова Мл. специалист 27.01.2009 Изтегли
Емилия Димитрова Никова Мл. експерт 01.09.2011 Изтегли
Емилия Димитрова Петрова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Емилия Йосифова Янева Директор 30.01.2009
04.03.2013
05.07.2013
09.10.2013
06.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-180/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Костадинова Байчева Мл. експерт 10.11.2011 Изтегли
Емилия Костадинова Иванова Техн. сътрудник 12.02.2010 Изтегли
Емилия Методиева Коцева Техн. изпълнител 21.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-213/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Трайкова Александрова Гл. експерт 16.01.2009 Изтегли