Loading...

Архив на Декларации на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

Архив на Декларации на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
Ликвидатор Дружество в ликвидация
№ и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Анюта Алексиева Ячкова “Балкан” ЕООД (л), с. Церово 28.01.2009 Изтегли
Анюта Алексиева Ячкова “Георедмет” ЕООД(л), гр. Бухово 28.01.2009 Изтегли
Атанас Георгиев Куманов “Мина “Здравец” ЕАД (л), Димитровград 30.01.2009
13.05.2013
21.10.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Атанас Георгиев Куманов “ПЕР” ЕООД (л), Пловдив 27.01.2011
13.05.2013
Изтегли
Изтегли
Атанас Георгиев Куманов “Тедимпекс” (л), Хасково 21.10.2014 Изтегли
Борислав Ангелов Андреев “Злата” ЕООД (л), гр. Трън 28.01.2009 Изтегли
Венелин Ценов Петров “Сталита Валентина” ЕАД (л), Враца 28.01.2009 Изтегли
Венелин Ценов Петров “СТК” ЕООД(л), гр. София 13.01.2015 Изтегли
Венелин Ценов Петров “Топлофикация Искрец” ЕАД (л), с. Искрец 28.01.2009 Изтегли
Вероника Валериева Величкова “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен 94-В-102/03.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-168/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-В-185/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вероника Валериева Величкова “Екоел” ЕАД (л), гр. Плевен 21.01.2016
21.01.2016
Изтегли

Изтегли

94-В-62/26.03.2018 по чл. 35, ал.1, т.1
94-В-63/26.03.2018 по чл.35, ал.1, т.3
94-В-167/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-В-184/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Венцислав Викторов Енев “Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), гр. Рудозем 07.01.2016
07.01.2016
Изтегли

Изтегли

Веселка Стефанова Цонева “Ремонтна база” ЕООД (л), гр. Твърдица 14.04.2010 Изтегли
Владимир Александров Тошев “Искър филм” ЕООД (л), София 26.01.2009 Изтегли
Владимир Людмилов Цачев “Стопански Търговски комплекс” ЕООД (л), София 28.01.2009 Изтегли
Георги Петров Гайдарски “Месокомбинат” АД (л), Плевен 05.02.2009 Изтегли
Дориан Господинов Димитров “Металокерамика (МК)” ЕООД (л), София 21.05.2010 Изтегли
Елинка Петрова Николова “Металокерамика” ЕООД (л), гр. София 24.04.2017 Изтегли
94-Е-216/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-216/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Живка Динева Габрова “Мини Перник” ЕАД (л), гр. Перник 15.12.2009
09.09.2013
27.11.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Захари Жеков Христов “Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), Рудозем 28.03.2009
16.09.2014
Изтегли
Изтегли
Иван Антимов Маринов “Редмет” ЕООД (л), Бухово 18.11.2009
19.04.2013
Изтегли
Изтегли
Иван Антимов Маринов “Тежко машиностроене” АД (л), Русе 11.05.2010
15.02.2012
19.04.2013
30,12,2014
15.04.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иван Антимов Маринов “Амбалаж” ЕООД (л), Русе 20.01.2011 Изтегли
Иван Антимов Маринов “Елетктрометал” ЕООД (л), София 06.06.2009 Изтегли
Иван Антимов Маринов “Металокерамика” ЕООД (л), София 30,12,2014 Изтегли
Иванка Йорданова Терзийска “Колош – БД” ЕООД (л), Бобов дол 26.07.2010
27.04.2012
Изтегли
Изтегли
Иван Желязков Караиванов “Маджарово” ЕАД (л), Маджарово 10.09.2013

06.03.2015

Изтегли

Изтегли

Иван Желязков Караиванов Мина “Маришки басейн” ЕООД (л), Димитровград 10.09.2013 Изтегли
Ириян Георгиев Марков “Корозаинженеринг” ЕАД (л), София 27.01.2009 Изтегли
Катя Станкова Василева “Бургаски медни мини” ЕАД (л), Бургас 28.12.2011 Изтегли
Костадин Йрданов Хараланов “Мина Маришки басейн” ЕООД (л), Димитровград 09.02.2010 28.08.2013 Изтегли
Изтегли
Костадин Йрданов Хараланов “Маджарово” ЕАД (л), Маджарово 10.09.2010
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
Любомир Цветанов Цеков “Металокерамика (МК)” ЕООД (л), София 11.08.2014
29.08.2014
Изтегли
Изтегли
Людмила Тодорова Димитрова “Тилия” ЕООД (л), гр. Кюстендил 08.11.2016 г. Изтегли
94-Л-98/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Мариела Дамянова Павлова “Топлофикация – Самоков” ЕАД (л), Самоков 24.08.2011
15.11.2011
Изтегли
Изтегли
Мариела Дамянова Павлова “Елко” ЕООД (л), Кюстендил 30.11.2011
06.06.2012
26.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Марин Василев Колчаков “Малък Искър” АД (л), с. Джурово 06.04.2009 Изтегли
Марин Тодоров Маринов “Агриани” ЕООД (л), Радомир 29.01.2009 Изтегли
Марин Тодоров Маринов “Порцелан” ЕАД (л), Радомир 29.01.2009 Изтегли
Мила Василева Атанасова “Агриани” ЕООД (л), Радомир 21.04.2016
26.04.2016
Изтегли

Изтегли

Мила Василева Атанасова “Порцелан” ЕАД (л), Радомир 21.04.2016
26.04.2016
Изтегли

Изтегли

Михаил Йорданов Арнаудов “Котленски край” ЕООД (л), Котел 27.05.2013 Изтегли
94-М-187/25.04.2018 по чл. 35, ал.1, т.1
94-М-298/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-298/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Иванов Добрев “Тедимпекс” ЕООД (л), Хасково 17.12.2015
17.12.2015
Изтегли
Изтегли
94-Н-101/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Николай Иванов Добрев “Маджарово” ЕАД (л), гр. Маджарово 94-Н-100/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-107/13.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Никола Костов Начев “Мини-Перник” ЕАД (л), гр. Перник 94-Н-50/03.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-97/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Нина Павлова Постолова “Панагюрски мини” ЕАД(л), с. Елшица 28.11.2016

24.02.2017

Изтегли

Изтегли

94-Н-71/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-73/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петър Велинов Тарагански “Тилия” ЕООД (л), Кюстендил 30.01.2009 Изтегли
Петър Вълчев Тончев “Стандартизация-принт” ЕООД (л) 09.08.2012 Изтегли
Петьо Василев Петков “Мини Перник” ЕАД (л) 17.06.2016 Изтегли
Пламен Минчев Петров “Тежко машиностроене” АД (л), Русе 14.05.2010 Изтегли
Пламен Минчев Петров “Булват” ЕООД (л), Русе 31.01.2011 Изтегли
Росен Стефанов Стоянов “Маджарово” ЕАД (л), гр. Маджарово 15.07.2015 Изтегли
Росица Станчева Томова “Металокерамика” ЕООД (л), гр. София 20.07.2015 Изтегли
Румен Ангелов Вълкадинов “Еко-ел” ЕАД (л), Плевен 27.01.2009 Изтегли
Румен Боянов Сотиров “Мини Перник” ЕАД(л), гр. Перник 19.01.2015 Изтегли
Сергей Димитров Иванов “Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица 29.01.2009 Изтегли
Стефан Григоров Фурнаджиев “Маджарово” ЕАД (л), гр. Маджарово 10.03.2015
03.04.2015
Изтегли
Изтегли
Стою Стефанов Иванов “Мина “Здравец” ЕАД (л), Димитровград 05.03.2010 Изтегли
Тодор Йорданов Медаров “ППСНП” ЕООД (л), София 17.11.2010 Изтегли
Хидайет Назиф Хаджиюсеин “Амира” ЕООД (л), Бенковски 03.08.2010 Изтегли
Цветко Петров Начев “Металокерамика” ЕООД (л), София 12.02.2016
12.02.2016
Изтегли

Изтегли

Цветозар Иванов Николов “Топлофикация Искрец” ЕАД (л). с. Искрец 27.03.2013 Изтегли
Цоньо Найденов Цонев “Редки метали” ЕООД, Бухово 28.01.2009
14.04.2011
06.06.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Юлиян Атанасов Леков “Мини Перник” ЕАД (л), гр. Перник 16.03.2015
21.11.2017
Изтегли
Изтегли
Янко Николов Стоянов “Керамик” ЕООД (л), Дебелец 30.01.2009 Изтегли
Ясен Стоянов Христов “Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица 02.06.2015 Изтегли