Loading...

Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата на субсидии за заплати

Актуално към 26.03.2021 г.

Допустимите разходи включват разходите за заплати за периода, през който са наети работещите с увреждане.

Интензитетът на помощта е до 75 % от допустимите разходи.