Loading...

Програма “ИнновФин”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

InnovFin представлява финансиране на ЕС за иноватори, което е съвместна инициатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и ЕК в рамките на програма Хоризонт 2020. Към настоящия момент програмният период 2014-2020 г. на програмата „Хоризонт 2020“ е изтекъл и е в ход подготовката на бъдеща рамкова програма „Хоризонт Европа“, която е продължение на програмата „Хоризонт 2020“. Повече информация за програмата „Хоризонт Европа“ можете да намерите тук.

Каква е основната цел на програмата?

Целта на InnovFin е да улесни и ускори достъпа до финансиране за иновативни предприятия в Европа. Подобряването на достъпа до финансиране за иновативни предприятия в Европа e основен приоритет както за ЕК, така и за ЕИБ и ЕИФ, тъй като ЕС изостава от глобалните си конкуренти по отношение на частни и публични инвестиции в научни изследвания и иновации.

Кой може да кандидатства по програмата?

Финансовите продукти на InnovFin, които се предоставят чрез финансови посредници като InnovFin Equity, InnovFin SME Guarantee и InnovFin MidCap Guarantee, са насочени към МСП, които се развиват бързо и/или са насочени към сферата на иновациите. Конкретните критерии за допустимост трябва да бъдат сверени с отделните финансови посредници, изброени в страниците на продуктите. Финансовите продукти на InnovFin, които се предоставят директно от ЕИБ, отговарят на специфичните нужди за финансиране на определени сегменти от иноваторите сред МСП.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

МСП могат да кандидатстват по всяко време за получаване на финансови продукти.

Как можете да кандидатствате по програмата?

МСП следва да кандидатстват пред Европейска инвестиционна банка и пред финансови посредници.

Повече информация
Повече информация

Повече обща информация и информация относно критериите за допустимост на продукти по програма „InnovFin” можете да откриете на следните връзки към страницата на:

  • Европейска Комисия: Програма “InnovFin“
  • Европейска Комисия: Критерии по програма “InnovFin
Повече информация
Повече информация

Иновативните компании, научноизследователските институции/организации или университети, които търсят пряко финансиране от ЕИБ, следва да се свържат с ЕИБ посредством формуляр за връзка с информационното бюро, достъпен на интернет страницата на: