Loading...

Емил Караниколов: Гоним по-висок стандарт, за да задържим младите

– Г-н Караниколов, чухте от бизнеса колко сериозен проблем е недостигът на кадри. Дори да влагат средства за обучението и квалификацията им, фирмите нямат гаранция, че подготвените работници ще останат. Това може ли да се реши чрез обвързването на обучението със сключване на дългосрочни договори, както бе предложено от някои предприемачи ?

– Това се прави на много места. Като минеш определен срок обучение, подписваш примерно 5-6 годишни договори. Може би трябва навсякъде да се прави в бизнеса. Но не можеш да накараш един човек насила да остане в България. Затова трябва да започнем отначалото, да развием малкия и средния бизнес, да запазим младите хора тук чрез по-висок стандарт. Законодателни инициативи има в тази насока, включително и Фонд за гарантиране на начален бизнес.

– По време на дискусията казахте, че се работи за издаването на работни визи при облекчени процедури, като те да са не само за три, а и за 5 месеца. Бихте ли дали повече подробности?

– Това беше специално за туризма. Ще работим и за другите сектори, където е възможно. Визите в момента са за три месеца, работи се да станат за 5. А облекченията се правят, тъй като се изискваха прекалено много документи, а имаше само едно бюро за регистрация. В момента има облекчения при документите, това беше потвърдено и от бизнеса. Вероятно трябва да работим не само за туризма, а и в другите сектори. А някои сектори имат интерес да привличат работници за по-дълъг срок – за година и повече.

– Какво може да се направи за по-дългосрочно привличане на работна ръка, а не само за туристическия сезон ?

– Това не може да стане във всеки сектор. Примерно в сектор “Транспорт” се изискват допълнителни документи дори в Европа. Но в секторите, където може, трябва да работим и да го въведем.

– Възможно ли е да стане за строителството?

– Мисля, че там може. Сега ще работим върху това. Все пак сме правителство на един месец, приоритет беше да спасим туристическия сезон. Сега се правят анализи и за други сектори. За някои ще може, за други ще е по-трудно поради причини, свързани с европейското законодателство.

– А как бихте коментирали някои изказвания от страна на бизнеса, че е по-евтино да вземем украинци, отколкото да плащаме на българи ? Много българи се оплакват от тази тенденция.

– У нас има безработица в някои региони, а от друга страна бизнесът казва – няма хора. Тук също има дисбаланс. Ние в Министерство на икономиката работим да върнем регионалните звена по оперативна програма “Конкурентноспособност” и регионалните звена на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия във всички регони, за да може хората да получават информация какво предстои като програми и как се кандидатства по тях. Т.е. обучение дори на тези, които ще кандидатстват.

– Как ще коментирате предложението на Янка Такева от учителския синдикат за данъчно облекчение за фирми, които инвестират в дуално обучение?

– Считам, че има много логика. Ние правим срещи и с големия, и с малкия бизнес, те дават предложения да има данъчни облекчения и за стартиращ бизнес. Това обаче трябва да го съгласуваме и с цялото правителство и конкретно с Министерство на финансите. Аз лично считам, че има много резон в това предложение.

– Може ли да не са само данъчни, а и други някакви облекчения.

– Да, разбира се, има предложение да не се плащат примерно осигуровки първата година за стартиращ бизнес. Има много идеи, но трябва да ги анализираме. Дайте ни малко време, за един месец не може да направим чудеса, въпреки че искаме.

– Бихте ли казали повече за наредбата, която подготвихте заедно с финансовото министерство за спиране на контрабандата с горива.

– Направихме анализи на търговията с горива и установихме, че се извършват продажби на горива без да това да достига до системата на НАП. Това ни доведе до необходимостта веднага да изменим нормативната база, именно с наредбата за фискалните устройства, както и Закона за измерванията. И двете вече са качени на сайта. Целта е борба с укриването на данъците и нелоялната конкуренция. Защото едни търговци си плащат данъците и това, което се случва при другите, е нелоялна конкуренция. Това пречи много.

– Какъв ще бъде ефектът за хазната от мерките?

– Това са само част от мерките, не са всичките. От промените в наредбата за фискалните устройства и закона за измерванията към момента ефектът за бюджета ще е около 117 милиона лева. Но това е първият пакет, предстоят и други пакети.

– А за другите правили ли сте разчети?

– Правили сме, не нека първо да ги предложим, защото това не е само до законодателна инициатива, вероятно ще се въведе нов софтуер.

– Направихте и анализ на административните тежести за бизнеса с цел да се опростят.

– Министерство на икономиката беше поело ангажимент към бизнеса за 15 юни и го изпълнихме. Приключиме анализа за административните тежести в министерство на икономиката и агенциите и го качихме на страницата на Министерство на икономиката.

В момента има около 187 регулации в министерство на икономиката и агенциите, от тях сме преразгледали 113. Отпадат 8 режима, при други са оптимизирани сроковете, в някои случаи няма да се изискват документи, които досега са искани от гражданите и от бизнеса. Отпадат няколко такси, които въобще няма да се събират, а голяма част – около 67 такси, са намалени.

– Г-н Караниколов, чухте от бизнеса колко сериозен проблем е недостигът на кадри. Дори да влагат средства за обучението и квалификацията им, фирмите нямат гаранция, че подготвените работници ще останат. Това може ли да се реши чрез обвързването на обучението със сключване на дългосрочни договори, както бе предложено от някои предприемачи ?

– Това се прави на много места. Като минеш определен срок обучение, подписваш примерно 5-6 годишни договори. Може би трябва навсякъде да се прави в бизнеса. Но не можеш да накараш един човек насила да остане в България. Затова трябва да започнем отначалото, да развием малкия и средния бизнес, да запазим младите хора тук чрез по-висок стандарт. Законодателни инициативи има в тази насока, включително и Фонд за гарантиране на начален бизнес.
– По време на дискусията казахте, че се работи за издаването на работни визи при облекчени процедури, като те да са не само за три, а и за 5 месеца. Бихте ли дали повече подробности?
– Това беше специално за туризма. Ще работим и за другите сектори, където е възможно. Визите в момента са за три месеца, работи се да станат за 5. А облекченията се правят, тъй като се изискваха прекалено много документи, а имаше само едно бюро за регистрация. В момента има облекчения при документите, това беше потвърдено и от бизнеса. Вероятно трябва да работим не само за туризма, а и в другите сектори. А някои сектори имат интерес да привличат работници за по-дълъг срок – за година и повече.
– Какво може да се направи за по-дългосрочно привличане на работна ръка, а не само за туристическия сезон ?
– Това не може да стане във всеки сектор. Примерно в сектор “Транспорт” се изискват допълнителни документи дори в Европа. Но в секторите, където може, трябва да работим и да го въведем.
– Възможно ли е да стане за строителството?
– Мисля, че там може. Сега ще работим върху това. Все пак сме правителство на един месец, приоритет беше да спасим туристическия сезон. Сега се правят анализи и за други сектори. За някои ще може, за други ще е по-трудно поради причини, свързани с европейското законодателство.
– А как бихте коментирали някои изказвания от страна на бизнеса, че е по-евтино да вземем украинци, отколкото да плащаме на българи ? Много българи се оплакват от тази тенденция.
– У нас има безработица в някои региони, а от друга страна бизнесът казва – няма хора. Тук също има дисбаланс. Ние в Министерство на икономиката работим да върнем регионалните звена по оперативна програма “Конкурентноспособност” и регионалните звена на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия във всички регони, за да може хората да получават информация какво предстои като програми и как се кандидатства по тях. Т.е. обучение дори на тези, които ще кандидатстват.
– Как ще коментирате предложението на Янка Такева от учителския синдикат за данъчно облекчение за фирми, които инвестират в дуално обучение?
– Считам, че има много логика. Ние правим срещи и с големия, и с малкия бизнес, те дават предложения да има данъчни облекчения и за стартиращ бизнес. Това обаче трябва да го съгласуваме и с цялото правителство и конкретно с Министерство на финансите. Аз лично считам, че има много резон в това предложение.
– Може ли да не са само данъчни, а и други някакви облекчения.
– Да, разбира се, има предложение да не се плащат примерно осигуровки първата година за стартиращ бизнес. Има много идеи, но трябва да ги анализираме. Дайте ни малко време, за един месец не може да направим чудеса, въпреки че искаме.
– Бихте ли казали повече за наредбата, която подготвихте заедно с финансовото министерство за спиране на контрабандата с горива.
– Направихме анализи на търговията с горива и установихме, че се извършват продажби на горива без да това да достига до системата на НАП. Това ни доведе до необходимостта веднага да изменим нормативната база, именно с наредбата за фискалните устройства, както и Закона за измерванията. И двете вече са качени на сайта. Целта е борба с укриването на данъците и нелоялната конкуренция. Защото едни търговци си плащат данъците и това, което се случва при другите, е нелоялна конкуренция. Това пречи много.
– Какъв ще бъде ефектът за хазната от мерките?
– Това са само част от мерките, не са всичките. От промените в наредбата за фискалните устройства и закона за измерванията към момента ефектът за бюджета ще е около 117 милиона лева. Но това е първият пакет, предстоят и други пакети.
– А за другите правили ли сте разчети?
– Правили сме, не нека първо да ги предложим, защото това не е само до законодателна инициатива, вероятно ще се въведе нов софтуер.
– Направихте и анализ на административните тежести за бизнеса с цел да се опростят.
– Министерство на икономиката беше поело ангажимент към бизнеса за 15 юни и го изпълнихме. Приключиме анализа за административните тежести в министерство на икономиката и агенциите и го качихме на страницата на Министерство на икономиката.
В момента има около 187 регулации в министерство на икономиката и агенциите, от тях сме преразгледали 113. Отпадат 8 режима, при други са оптимизирани сроковете, в някои случаи няма да се изискват документи, които досега са искани от гражданите и от бизнеса. Отпадат няколко такси, които въобще няма да се събират, а голяма част – около 67 такси, са намалени.

Споделете