Loading...

Министър Никола Стоянов: Таванът на надценките ще зависи от това за колко продукта е

Министър Никола Стоянов: Таванът на надценките ще зависи от това за колко продукта е

Никола Стоянов: Добър вечер.

Водещ: От началото на февруари служебната власт бори цените на хранителните продукти. Преборихте ли ги, господин министър?

Никола Стоянов: Бих казал, че ги борим още от ноември месец, когато започна първата среща със Сдружението за модерна търговия, веригите, при премиера, впоследствие и аз имах няколко срещи с тях през декември, не сме спирали. Но от февруари сме официализирали тази борба с цените, искам да подчертая, а не с търговските вериги, както някои така решиха. Не сме постигнали още резултатите, които искаме, не сме и очаквали да стане бързо. От една страна има проблеми структурни, натрупани с години, които ние и не мислим, че в момента може да решим, но можем да дадем предложения на парламента когато се събере, за да ги реши. Има и други механизми, чрез контрол, чрез повече информираност на клиентите и чрез законодателни разбира се промени, с които по-скоро се борим.

Водещ: Да обсъдим всичко това, което изреждате, едно по едно. Преди седмица с вицепремиера Христо Алексиев влязохте в противоречие, вие казвахте че не виждате необходимост от таван на надценките, той напротив, че трябва да има таван на надценката. Защо?

Никола Стоянов: За таван на надценките не мисля, че съм казал, че не виждам…

Водещ: Пред обществената телевизия, „при храните не виждам нужда от таван на надценките“.

Никола Стоянов: Таван на цените, може би ако съм направил някакъв лапсус е било. Таван на цените не виждам смисъл. Таван на надценки за определени стоки за определен срок е възможно решение, да.

Водещ: Изяснихте ли си параметрите на срока, в какъв размер да е тавана и за кои продукти?

Никола Стоянов: Не сме ги изяснили и ще ви кажа защо. Всеки ден сме в среща и с веригите, и помежду си, и с вицепремиера, и заедно и с министъра на земеделието. Много са динамични нещата. Работим паралелно, от една страна по мерки, които държавата може да въведе и ние като служебно правителство, от друга страна обаче не е спирал разговора с участниците на пазара. И личните ми впечатления са, че по-скоро е възможно да вървим към някакво решение постигнато от всички играчи на пазара, подобно на това във Франция. Разбира се обаче, ако не се стигне до такова, ние сме готови с мерки от страна на правителството.

Водещ: Какви са тези мерки, с които сте готови?

Никола Стоянов: Конкретните неща са следните. От една страна, що се отнася до информираност, сайта вече, който правителството подготвяше, е готов. Даже другата седмица първо ще го презентираме пред останалите участници на пазара, тъй като веригите се съгласиха и те да партньорсват евентуално, искат да го видят, те да подават информация също за цените, което ние приветстваме. Тоест, първо пред тях и пред другите участници на пазара първо ще го презентираме, и предполагам до края на седмицата и пред обществеността и вече ще заработи. Там ще има информация за цени…

Водещ: Ефектът, който искате да постигнете с този сайт ви предлагам да го обсъдим след малко, защото този таван на надценката, ако казвате не го приемат веригите, ние ще го наложим, това каза и вицепремиера миналата седмица. Изяснихте ли си в какви параметри трябва да бъде, какъв да е тавана на надценката, 10 процента?

Никола Стоянов: Пак казвам, говорим постоянно, не е изяснено още и не е фиксирано.

Водещ: Но ще има такъв?

Никола Стоянов: Ако не постигнем някакво споразумение, тип това във Франция, където самите участници в пазара да си наложат за определен период от време таван на някои цени, да, ние със сигурност като служебно правителство вървим в тази посока.

Водещ: Какъв трябва да е тавана, 10 процента?

Никола Стоянов: Трудно е в момента да се каже.

Водещ: Вие бяхте казали 25, вицепремиера беше казал 10?

Никола Стоянов: В началото мислехме за 20-25 процента, последното изказване на вицепремиера…, по-скоро последно време клоним към 10 процента. Това между другото е свързано и с това колко ще бъдат тези продукти. Ако е по-широк кръга от тях най-вероятно процентът ще е по-висок, ако е по-тесен ще е по-нисък, но още се обсъжда.

Водещ: Кога ще сте готови с финала на това обсъждане?

Никола Стоянов: Надявам се, че до максимум на две седмици това вече ще е решено.

Водещ: Защото, Сдружението на големите вериги за модерна търговия казват, че няма да преговаря с вас по тази тема, как ще ги задължите?

Никола Стоянов: Аз всеки ден се срещам с вериги, да, сдружението цялото скоро не сме правили среща с тях, но ние преговаряме всеки ден, учудвам се на това, което са казали.

Водещ: Те смятат, че няма да участват и казват, че няма да участват в част от разговор с таван на надценката?

Никола Стоянов: Дори и в петък имах такъв разговор, не знам какво да ви кажа?

Водещ: Какво ви казаха те?

Никола Стоянов: По-скоро позитивни сигнали получавам аз.

Водещ: Че са готови да наложат такъв таван?

Никола Стоянов: Не, коментираме, че е възможно. Това решение, каквото е постигнато и във Франция евентуално би било възможно и в България. Не е решено още, никой не е казал още – да, съгласен съм, но аз виждам позитивни сигнали.

Водещ: Понеже и днес в общественото радио слушах Николай Вълканов, председателят на това сдружение, казва: „Таван на надценките нарушава конкуренцията на търговията с храни на дребно“. Съгласен ли сте с това твърдение?

Никола Стоянов: Чух това твърдение, така ангро ако се каже не може да се прецени вярно ли е или не. Много зависи наистина за колко стоки ще става дума, какъв процент ще бъде…

Водещ: Това зависи от вас.

Никола Стоянов: Да, точно така е, именно заради това, обмисляме всички варианти, така че да не стане това, което той предрича.

Водещ: За кого важи?

Никола Стоянов: Как за кого?

Водещ: За кого би важало надценката?

Никола Стоянов: За всички търговци.

Водещ: И за малките търговци?

Никола Стоянов: Да, да, разбира се.

Водещ: Малките магазини как според вас ще издържат на това ограничение?

Никола Стоянов: Именно това казвам, ако е по-малка кошницата, върху която ще бъде сложено това ограничение, няма да има проблем да издържат. Ако пък е по-голяма и надценката е по-висока, таванът е 20 процента, а не 10, тогава отново няма да имат проблеми.

Водещ: Знаете ли колко артикула са 50 продукта, ако сложите 50 продукта ограничение?

Никола Стоянов: 50 продукта са много.

Водещ: 900 артикула са това за един голям магазин. Ако има таван как ще се справи един малък магазин?

Никола Стоянов: Аз заради това, първо, че един малък магазин са много по-малко артикулите, тези 50 няма да са 900….

Водещ: Точно така, и много по-малко имат като възможност и възвръщаемост и да се издържат?

Никола Стоянов: Аз заради това съм привърженик и се надявам, че ние ще постигнем по-скоро едно решение с веригите, с търговците, подобно на това във Франция.

Водещ: Може ли да ми кажете какво очаквате да е това решение?

Никола Стоянов: Буквално, ако сте изследвали, тъй като в България много беше коментирано решението във Франция, включително и от много експерти, че е много позитивно, нещо много подобно на него, да….

Водещ: Може ли да ни го кажете за хората, които не са изследвали Франция?

Никола Стоянов: Където вериги и търговци се ангажират, всеки според възможностите си, като продуктова гама говоря, да държи трайно ниски цени, дали ще е за три месеца, дали ще е за шест месеца, това е въпрос на преговори, но се задължават да държат трайно ниски цени.

Водещ: Законно ли е това спрямо българското законодателство, което правите, господин министър?

Никола Стоянов: Да, със сигурност.

Водещ: Защото Законът за защита на конкуренцията забранява всякакъв вид споразумения, които да определят пряко или косвено цени и други търговски услуги?

Никола Стоянов: Да, имаме го предвид, и ако се стигне до някакъв такъв тип споразумение, то ще е точно така, да бъде спазен закона, а не това, за което Комисията за защита на конкуренцията следи, мога да гарантирам.

Водещ: Какъв ефект ще произведе тази мярка?

Никола Стоянов: Ефектът, който търсим в момента, особено за продукти от така наречената „малка пазарска кошница“, да бъдат постигнати ниски цени за българските потребители. Това е, което търсим като ефект.

Водещ: Хайде да видим какво значи ниски. Дайте през примера конкретно – килограм кашкавал „Витоша“, сега може да бъде купен между 15 и 40 лева. Колко трябва да е цената, след като ако се разберете с веригите?

Никола Стоянов: Ще ви дам пример, като го сравня с примерите, които давахме по време на брифинга в Министерски съвет преди две-три седмици, когато представяхме мерките. Там бяха дадени шест примера в различни търговски канала, където надценките, ако помните, стигаха до 80-90 процента, даже и над 90 имаше. Този пример е точно с кашкавала, защото попитахте, това е реален, това не е пример, това е реален случай в шест търговски канала, от един и същи продукт, където надценките варираха от 50 до 90 и няколко. Ниски цени би значело за този продукт надценката да е 20-30 процента, но реално, или още по-малко, ако продуктите са по-малко на брой.

Водещ: И колко би струвало това?

Никола Стоянов: Всеки е правил различни инвестиции и аз затова не мога да кажа. Вие знаете, в момента „Ел Би“ цените са, доколкото си спомням 15.90 лева кило кашкавал и 12.90 лева кило сирене. Да, те работят като държавна компания в момента на минимални надценки, не мога да кажа това са цените, които трябва да спазват другите, защото много зависи кое предприятие какви инвестиции е направило, всеки си има различна структура на разходите. Но смятам, че едни цени под 20 лева за кашкавал са реални.

Водещ: Добре, да видим дали ще постигнете споразумение и такива цени. Моля ви за кратки коментари по следващите мерки. Да публикувате как се променят цените от доставчика до щанда в магазина? Кой ще ви даде тази информация, господи министър?

Никола Стоянов: Ние, една голяма част от тази информация събираме служебно, от „Митниците“ може да вземем информация при вноса каква е цената на стоката, от производителите събираме също, на тях каква им е цената, като излиза стоката от производител каква е стойността. Комисията за стоковите борси и тържищата постоянно прави мониторинг на всички складове на едро и там имаме цените на едро….

Водещ: Само че, доставчиците на големи вериги смятате ли, че ще разкрият търговските си договори?

Никола Стоянов: Правилно сте се насочила, там имаме така да го нарека „сиво петно“ в информацията…

Водещ: Но това не е ли основното петно, което да даде яснота и картина?

Никола Стоянов: Ако го имаме него, но това може само през НАП да се получи разбира се, и през проверки. В интерес на истината може би ще е интерес и за вас да кажа, че има при някои от разговорите ми с вериги, те самите казаха: Да, нашите доставчици има такива, които страшно много вдигат цените последните месеци. Аз ги помолих: Посочете ни кои са те, за да проверим и тях. Бяха ми обещали ,но не ми дадоха списъка, това беше интересното. Така или иначе ние в момента, ако видите и на сайта така ще бъде, но и на брифинга, на който представяхме тогава информацията, ние сравняваме цени на едро, които получаваме от стокови борси и тържища с цени на дребно, крайните цени, които сега очаквам от следващата седмица, след като се запознаят със сайта, да започнат и търговските вериги да подават.

Водещ: Това не е ли спекулация с информацията?

Никола Стоянов: Не е спекулация с информацията. Да, не е перфектно…

Водещ: До какви изводи води това?

Никола Стоянов: Там показва извода, ако цената, както в случая мисля беше при яйцата, на едро падат, а на дребно продължава да се увеличава, ние виждаме тенденциите там и на графиката много ясно се виждат. Ако цените на едро по стоковите борси и тържища, до цени на дребно примерно маржа е бил октомври, ноември, 10, 15, 20 или 30 процента, и видим, че март се е удвоил, определено нещо не е наред.

Водещ: Добре, още една активност. Сайт ще сравнява цените у нас и в чужбина?

Никола Стоянов: Да.

Водещ: Например бялото саламурено сирене, колко струва във Франция, господин министър?

Никола Стоянов: Именно заради това, хляб „Добруджа“ още по-трудно ще видим колко струва там..

Водещ: Точно така, както и кашкавал „Балкан“, както и лютеницата, но това са традиционните продукти, които българинът слага на трапезата си.

Никола Стоянов: Има продукти, които в чужбина разбира се няма как да сравним. Когато започнахме да правим сайта започнаха към мен да се обръщат страшно много българи от чужбина, да ми пращат различни цени… С колегите обсъдихме тогава и решихме, че ние няма как да разчитаме на тази информация дори да е вярна, а трябва по служебен път. Именно заради това възложих на всички представителни служби по търговско-икономически въпроси в седем държави на момента сме се спрели – Австрия, Германия, Франция, Хърватия, Гърция, Румъния и Чехия да проверяват цени на релевантни стоки, примерно кило брашно – е кило брашно, или 250 грама масло – е 250 грама масло… Има продукти, които няма как да сравним.

Водещ: Но как ще повлияе това на пазара у нас? Там имат различни данъци и налози, при нас са други…

Никола Стоянов: ДДС-то има разлика единствено…

Водещ: От 3 до 20 процента е съществена.

Никола Стоянов: Не, в повечето държави е 7-8 процента, тук е 20, да кажем, ако 13 процента разлика има, но виждаме, че разликата е както с маслото 40 процента с Германия, ясно е, че не е от ДДС-то.

Водещ: Кажете ни, проверките на Комисията за защита на потребителите санкции в какъв размер наложихте?

Никола Стоянов: До момента актовете, които са съставени са на стойност около милион и половина лева, вече са 245 съмненията за нелоялни търговски практики, които са установени, някои от тях тепърва се пишат актовете. Но искам да кажа нещо много важно. В момента максималната глоба, която КЗП може да налага е 50 хиляди лева. Тя до момента не е налагана, тъй като при първо нарушение нормално не се налага тя, смятаме, че там трябва да се вдигат глобите. Защото дори и за всичките 245 да наложат, дори максимална глоба още при първо нарушение, което не е нормално…за милион и половина в момента са актовете…-

Водещ: Колко от тях ще отпаднат според вас в съда, ако бъдат оспорени, както се заканиха търговците?

Никола Стоянов: Това само съдът може да каже, не мога да кажа.

Водещ: Четохте ли доклада на вашата колежка финансовият министър Росица Велкова?

Никола Стоянов: Да, аз го знам.

Водещ: БНБ казаха, че твърдението в доклада за промяна на курса лев-евро е „некомпетентно и безотговорно“. Вие как го определяте?

Никола Стоянов: БНБ могат те да си решават. Мисля, че се получи неразбирателство като цяло. Това, което министър Велкова искаше и ние сме го обсъждали на МС, е да алармираме, тъй като предстои скоро да имаме народно събрание. Да алармираме народните представители, че ако продължават така както в последните парламенти когато няма мнозинство и се получава едно предизборно наддаване кой ще увеличи повече социалните разходи, в крайна сметка това поставя бюджета под сериозен натиск…

Водещ: Тук има риск от промяна курса лев-долар помощ от Международния валутен фонд… Вашето министерство какво становище даде по този доклад?

Никола Стоянов: Не само нашето министерство, на МС твърдо решихме, че ще бъде предложен на депутатите бюджет с 3 процента дефицит, тоест в рамките на дефицита. Тези неща са силно преувеличени, които вие споменахте…

Водещ: Те са записани в този текст, който стигна до медиите. А вие сте юрист, какво предвижда закона, когато някой всява паника по отношение на финансите?

Никола Стоянов: Аз съм юрист, за съжаление от много дълги години не се занимавам, така че не мога да ви отговоря какво точно предвижда закона. Този доклад не знам и как е изтекъл, честно да кажа, и какво точно е изтекло от доклада.

Водещ: И какво е целяло това изтичане?

Никола Стоянов: Да, това не мога да коментирам.

Водещ: Продължаваме напред с другата важна тема от седмицата – боеприпасите за Украйна. Държавите от Европейския съюз дават запасите си на Украйна, а ние произвеждаме за тях нови. Така ли ще подкрепим Украйна в необходимостта от боеприпаси за войната?

Никола Стоянов: Не съм го разглеждал по този начин. България и ние в момента като служебно правителство сме в рамката, която народното събрание ни е сложило. Износ за Украйна е забранен, помощта, която беше гласувана от народното събрание направили сме необходимото, предоставена е. Междувременно българската отбранителна индустрия работи на пълни обороти наистина последната година, но това не е във връзка с войната в Украйна.

Водещ: Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон посети ВМЗ през седмицата. Защо, господин министър?

Никола Стоянов: Поради простата причина, че всички държави в Европейския съюз, и не само в ЕС, но в случая говорим за Европейския съюз, вдигнаха страшно много бюджетите си за отбрана и изведнъж се установява, че на територията на ЕС няма толкова много предприятия, които могат да отговорят на тези нужди, които се очаква тепърва в следващите години да се развиват.

Водещ: Как ще отговори България?

Никола Стоянов: България ще отговори с това да стимулира отбранителната си индустрия, предприятия, които са ключови, именно като ВМЗ, да се развиват, да инвестират в момента, така че да преминат в производство на продукти по натовски стандарти, които са търсени от ЕС и да се опита да вземе максимално много пазарен дял на този нов за нас пазар.

Водещ: Ще произвеждаме ли сега повече боеприпаси, за да попълним запасите на държавите-членки?

Никола Стоянов: Ние ще произвеждаме максимум боеприпаси, за да задоволим нуждите на нашите клиенти. В момента това, което е много важно, наистина да направим този преход, да използваме ситуацията и с помощта на ЕС, така че българските компании да почнат да произвеждат натовски стандарти и дай Боже да почнем да доставяме за немската армия, за френската армия и т.н.

Водещ: Кога ще получим конкретно предложение?

Никола Стоянов: В момента ние работим върху нашите нужди, това е била уговорката и с господин Бретон. Най-вероятно в момента, в който ги имаме до една-две седмици предполагам най-късно, аз ще пътувам до Брюксел, за да се видя с него отново, такава ни е уговорката, за да предоставя нуждите на ВМЗ и какво е възможно.

Водещ: На финала моля за кратки отговори на следващите конкретни въпроси. Колко души започнаха работа в „Ел Би Булгарикум“ по ваше нареждане?

Никола Стоянов: По мое нареждане – нула, никой не е започвал по мое нареждане.

Водещ: Финансовият директор?

Никола Стоянов: Не, не го познавам дори, не знам кой е финансовият директор.

Водещ: Питали ли сте на какви заплати работят хората, които са заели позициите си по време на вашия служебен кабинет?

Никола Стоянов: За съжаление нито знам какви са точно заплатите по дружествата, конкретно на хората, никога. Единствено отношение, което министърът има, разбира се през ДКК, е към съветите на директорите. Самите служители нямам отношение.

Водещ: Ако бъдат проверени твърденията на бившия директор, който казва, че вие сте кадрували там, какво ще открият проверяващите?

Никола Стоянов: Надявам се да го проверят, защото няма какво да открият, наистина. Няма как аз да съм кадрувал, аз чух тези обвинения, но просто няма как… Аз дори до средата на януари не съм му имал телефона и той моя, няма как дори да сме се чували..

Водещ: Служителите на Комисията за защита на потребителите, които проверяват веригите, работят за под хиляда лева на месец.

Никола Стоянов: Това е така.

Водещ: Финансовото министерство казва, че максимум 10 процентна увеличение могат да получат. Те ще протестират. Вие ще протестирате ли с тях пред финансовото министерство?

Никола Стоянов: Аз няма да протестирам с тях. Но, откакто съм стъпил в тази длъжност, мисля че съм повдигнал въпроса септември месец пред финансовото министерство, не само за Комисията за защита на потребителите, но и Комисията за стоковите борси и тържища…

Водещ: Ще получат ли по-високи заплати?

Никола Стоянов: Аз ще се боря за това увеличението, което получат да е по-голямо от 10 процента, които ще бъдат предвидени в предложението за бюджета.

Водещ: Моля ви, с еднозначен отговор. Питаме министрите този месец – с хартия или с машина ще гласувате на изборите?

Никола Стоянов: Аз лично с машина ще гласувам.

Водещ: Благодаря ви за разговора, господин министър. А за вас уважаеми зрители – приятна неделна вечер.

Споделете