Loading...

Зам.-министър Николай Павлов пред БТА: Сънародници, които живеят в чужбина, са сред кандидатите за 23-те свободни позиции в конкурсите на МИИ за икономически съветници в Службите по търговско-икономически въпроси

Зам.-министър Николай Павлов пред БТА: Сънародници, които живеят в чужбина, са сред кандидатите за 23-те свободни позиции в конкурсите на МИИ за икономически съветници в Службите по търговско-икономически въпроси

Сто деветдесет и четири са подадените заявления за 23-те свободни позиции за служители в Службите по търговско-икономически въпроси на България в 21 държави по света. Обявените от Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) конкурси са в три направления – “Европейски страни”, “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия” и “Азия, Африка, Америка и Австралия”. Това каза в интервю за БТА заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов.

Крайният срок за подаване на документи по обявената на 13 октомври от МИИ процедура за подбор на кандидати за дългосрочно командироване в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на България изтече на 17 ноември. Той бе удължен 10 дни след първоначално обявения срок 3 ноември поради засиления интерес и за да се даде възможност на повече подготвени кандидати да участват в конкурсите.

Има интерес към всички обявени позиции

Павлов отчете, че има засилен интерес към всички обявени позиции и допълни, че сред кандидатствалите има и българи, които живеят в съответните държави, за които има свободни позиции. Той уточни, че наши сънародници, които живеят в редица европейски държави, са сред кандидатите за икономически съветници.

Последващата процедура предвижда проверка на подадените от кандидатите документи за това доколко формално те отговарят на поставените изисквания на конкурса. След това желаещите да представят страната ни в чужбина ще трябва да подготвят анализ за съответната държава в икономически аспект, визия за четиригодишния си мандат, оценка на потенциала на развитие на двустранните отношения. Заместник-министър Павлов подчерта, че езиковата подготовка е особено важна за кандидатите и по тази причина следващ етап от конкурса ще бъде изпит, с който да се установи съответното ниво на владеене на общоприетия език на държавата, за която се кандидатства, както и задължително владеене на английски език. Проверка ще има и на компютърните умения на кандидатите. Последният етап ще е събеседване, в което ще се включат всички членове на конкурсната комисия.

Процесът на подбор няма да е кратък, коментира заместник-министър Павлов и изрази очакване в първите месеци на 2024 г. вече да има излъчени нови служители в СТИВ. Те ще преминат подготовка в Дипломатическия институт на Министерството на външните работи, след което ще има едномесечен период на приемане и предаване на длъжността и начало на същинската им работа, обясни процедурата заместник-министърът.

Профилът на кандидатите

Имаме добро съотношение между младост и опит, като не делим кандидатите по възраст, коментира Павлов профила на кандидатите за служители в СТИВ на България. Благодарение на откритостта на представянето на подбора и на удължения срок, съумяхме да привлечем както по-опитни българи, така и по-млади наши сънародници, които се чувстват подготвени да поемат новите задачи, коментира той. По думите му кандидатите са основно икономисти, има такива, които са възпитаници на българските висши училища, но не липсват и завършили в чужбина. Важното е да са добре подготвени хора, да имат нужното образование, да владеят езици и добре да познават нормативната уредба и международните задължения на България, свързани със спецификата на работата в СТИВ: инвестиционна политика; търговска политика; митническа политика, и да имат набор от знания и способности, които да им позволят да се справят с предстоящите задачи, допълни Павлов.

Водещото при подбора на държавите

Павлов обясни, че държавите, за които кандидатстват бъдещите служителите в СТИВ, са основно дестинации, в които за определен период от време страната ни не е имала търговски посланици. Местата са подбрани след анализ на потенциала и важността за България да има там своя представителна фигура. Например в САЩ за дълъг период от време страната ни не е имала служител в СТИВ и това е причина за решението вече да има трима – във Вашингтон, Чикаго и Лос Анджелис, каза заместник-министърът. Аналогична е и ситуацията при решението да се открие търговско представителство в Чехия и Португалия. Изведен е отделен район “Руска федерация – страни от ОНД и Грузия”, като са отворени две позиции за кандидатстване – Баку, Азербайджан, с акредитация за Туркменистан, и Алмати, Казахстан. Павлов съобщи, че има и отпаднали дестинации, защото е преценено, че на този етап България няма нужда от такива представители и даде пример с Битоля и Ниш.

По думите на заместник-министъра подборът е направен внимателно, чрез анализ и преценяване на потенциала на съответната държава в контекста на двустранните икономически отношения, историческите ни отношения, стратегическите ни партньорства с дадената страна и нуждата да имаме наш представител, като изборът на дестинациите е консултиран и с бизнеса. Той изтъкна, че за първи път в състава на конкурсната комисия са привлечени представители на работодателските организации, както и на научните среди.

Критериите за оценка на бъдещата работа на служителите в СТИВ

Оценяването на служителите в СТИВ е на годишна база, когато се прави обстоен преглед на свършеното от тях, но на практика това става видно всекидневно, ежеседмично, защото се работи много активно с тях. Водещи са активностите на нашите представители в чужбина при осъществяването на контакти с бизнеса в съответната страна, помагането за участието на български фирми в престижни панаири и изложения и установяването на търговски отношения, привлечените инвеститори и умението за насочване на интереса на потенциалните такива към България, каза заместник-министърът. Той отбеляза, че не може да се измери в числа ефективността на работата на служителите в СТИВ – например като процентен принос в привлечените инвестиции в страната от конкретната страна, като посочи, че това е съвместно усилие на държавата, а основната роля на икономическите посланици на България е в приноса им за създаването на общата представа за България като добро място за инвестиции и правене на бизнес чрез информиране и промотиране, изпълнението на поставените задачи в областта на външноикономическата политика и създаването на предпоставки българският бизнес да навлезе на нови пазари.

Идеалният служител в СТИВ на България

Идеалният служител в СТИВ на страната ни трябва да е с много висока теоретична подготовка, със солидни познания в икономическата сфера, които да се стреми непрекъснато да актуализира, комуникационни и аналитични умения и добре да познава езика на съответната държава. Ще търсим хора с добри организационни и самоорганизационни умения, които познават в детайли местния пазар и възможностите на България за партньорства и за износ, важни са и референциите за нашите кандидати, допълни заместник-министърът. Да си служител в СТИВ на България е голяма отговорност, заяви още Павлов.

Проблемът с партийните назначения

За да разсеем битуващите в обществото съмнения за партийни назначения, направихме конкурса максимално прозрачен, а широкият състав на представители в оценяващата комисия ще е гаранция, че ще изберем най-подготвените и способните, заяви заместник-министърът. Той посочи, че кампанията по подбор на служители в СТИВ не е еднократен акт и тя ще продължи след изтичането на мандатите на сегашните ни икономически посланици и при решения за откриване на нови представителства по света.

Споделете