Loading...

Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2616 на Комисията от 15.09.2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изделията с двойна употреба

Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2616 на Комисията от 15.09.2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изделията с двойна употреба

Споделете