Loading...

Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и Съвета от 22 ноември 2023 година за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО

Директива(ЕС)2023/2673

   Свалете файла

Споделете