Loading...

Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г.

Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество

   Свалете файла

Споделете