Loading...

Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България Издадена от министъра на икономиката

Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство

   Свалете файла

Споделете