Loading...

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Наредбата се прилага по отношение на дейността по предоставянето на електронни административни услуги и на информационните системи на административните органи

   Свалете файла

Споделете