Loading...

Наредба за представителите по индустриална собственост (Приета с ПМС № 161 от 04.08.2017 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017 г.)

С Наредбата за представителите по индустриална собственост се регламентират редът и условията за придобиване на правоспособност и за упражняване на професията представител. Избран е подходът дейността да бъде уредена като „регулирана професия” по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете