Loading...

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете