Loading...

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

С наредбата се определят условията и редът за работа на координаторите на
Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на
компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете