Loading...

Постановление №118 на МС от 08.06.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Тарифата включва таксите, които се събират по Закона за държавните такси

   Свалете файла

Споделете