Loading...

Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г.

Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка

   Свалете файла

Споделете