Loading...

Постановление на Министерски Съвет № 422 от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/exportcontrol/PMS_422.pdf Постановление на Министерски Съвет № 422 от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Споделете