Loading...

Правилник за състава и организацията на работа на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката и индустрията

Съветът е съвещателен орган към министъра за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната за устойчиво развитие на българската икономика и индустрия

   Свалете файла

Споделете