Loading...

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 422 от 14.12.2022 г. (Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос)

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 422 от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Споделете