Loading...

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. (Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос)

Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

   Свалете файла

Споделете