Loading...

Протокол между ЕС и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по Споразумението под формата на размяна на писма между ЕС и Руската федерация за управлението на тарифните квоти за износа на дървен материал от Руската федерация

Протокол между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз от 16.12.2011 г.

   Свалете файла

Споделете