Loading...

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и…

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

   Свалете файла

Споделете