Loading...

Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

   Свалете файла

Споделете