Loading...

Регламент относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 година

   Свалете файла

Споделете