Loading...

Решение на Европейската комисия относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за персонални устройства за възпроизвеждане на музика

Решение на Европейската комисия от 23 юни 2009 година

   Свалете файла

Споделете