Loading...

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Министерство на икономиката и за търговските дружества с повече от 51 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата

РД-16-146/08.04.2022 г.

Споделете