Loading...

Становище на администрацията на Министерския съвет по Предварителната частична оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (август 2019)

Становище на администрацията на Министерския съвет по Предварителната частична оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (август 2019)

   Свалете файла

Споделете