Loading...

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.234 от ЗОП

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.234 от ЗОП по отношение възлагане на обществена поръчка: “Възлагане на услуги по управление на предоставени по силата на Финансово споразумение средства от ЕСИФ за изпълнение на финансови инструменти по ОПИК посредством Фонд на фондовете”

   Свалете файла

Споделете