Loading...

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Този закон урежда общите правила за упражняването на свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното движение на услуги при запазване на високото им качество.

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете