Loading...

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Обн. – ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 97 от 06.12.2016 г.)

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете