Loading...

Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор

   Свалете файла

Споделете