Loading...

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Обн. – ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., в сила от 24.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 27.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2014 г., в сила от 31.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.;; изм. и доп., бр. 63 от 09.08.2019 г., в сила от 09.08.2019 г.

Споделете