Loading...

Закон за индустриалните паркове

Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

   Свалете файла

Споделете