Loading...

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ)

Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

   Свалете файла

Споделете