Loading...

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление

   Свалете файла

Споделете