Loading...

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, Обн. – ДВ, бр. 8 от 28.01.2000 г.; изм., бр. 75 от 02.08.2002 г., в сила от 03.09.2002 г.; изм., бр.11 от 02.02.2007 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.;
изм., бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 09.08.2019 г., в сила от 09.08.2019 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2024 г.

Споделете