Loading...

Закон за защита на потребителите

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област

   Свалете файла

Споделете