Loading...

Заповед № РД-16-681/23.06.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията за утвърждаване на образци на заявления за класифициране на изделия и технологии с двойна употреба

Заповед № РД-16-681/23.06.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията за утвърждаване на образци на заявления за класифициране на изделия и технологии с двойна употреба

Споделете