Loading...

Заповед № РД-16-1344/05.08.2019 г. относно издаване на знаци във WMI и VIN

Издаване втория и третия знак на Световния код за идентифициране на производителя (WMI – World Manufacturing Identifier) и дванадесетия, тринадесетия и четиринадесетия знак от номера за идентифициране на пътно превозно средства (VIN – Vehicle Identification Number) на производители на пътни превозни средства (ППС)

   Свалете файла

Споделете