Loading...

Заповед РД-16-359/07.04.2010 г. на министъра на икономиката енергетиката и туризма за определяне седалище и район на действие на помирителните комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци.

На основание чл. 182, ал. 1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите – Заповед № РД-16-359/07.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за определяне седалище и район на действие на помирителните комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци и за одобряване на списък на членовете на помирителните комисии по чл. 182, ал. 2 от Закона за защита на потребителите

   Свалете файла

Споделете