Loading...

Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание “Сунгурларска”: Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе № РД-16-146/14.02.2023 г.

Заповед № РД-16-146/14.02.2023 г. за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание “Сунгурларска”: Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе. Техническо досие/Продуктова спецификация

   Свалете файла

Споделете