Loading...

Доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Годишен Доклад за 2020 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Годишен Доклад за 2019 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребa – Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Годишен Доклад за 2019 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Годишен Доклад за 2018 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребa – Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Годишен Доклад за 2017 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2016 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребаПриложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2015 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребa – Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Годишен Доклад за 2014 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребa – Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Годишен Доклад за 2014 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Годишен Доклад за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребaПриложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Годишен Доклад за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори за 2012 г.

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2012 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2011 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2010 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2009 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2008 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2007 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2006 г.

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4

Споделете