Loading...

Годишни отчети в изпълнение на член 26 (3) от Регламент (ЕС) 125/2019

Годишен доклад за 2023 г. в изпълнение на член 26 (3) от Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Свързани документи

Споделете