Loading...

Международни режими и организации

Международни режими и организации в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение

Австралиийска група

Васенаарска договореност

Режим за контрол на ракетните технологии

Група на ядрените доставчици

Комитет “Цангер”

Европейско законодателство

Организация за забрана на химическите оръжия

Конвенция за забрана на химическите оръжия

Конвенция за забрана на биологическите оръжия

Регистър на ООН на конвенционалните оръжия

Резолюции и санкции на Съвета за сигурност на ООН

Споделете