Loading...

Одобрени размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г.

Информация за одобрените размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г., може да изтеглите от тук:

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/updu/DPUSIA_adm.%20razhodi_2023%20g.pdf

Споделете