Loading...

Одобрени размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г.

Информация за одобрените размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г.

Споделете