Loading...

Отчети по ЗДОИ

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2012 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.