Loading...

Дневен ред на заседанията

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 10.06.2022 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 14.09.2017 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 07.03.2017 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 09.12.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 30.09.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 29.07.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 27.05.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет – 29.04.2015 г

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет -30.03.2015 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 29.01.2015 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 09.12.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 16.05.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 07.02.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 17.01.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 25.10.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 27.09.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет – 26.07.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет – 28.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет – 06.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет – 29.05.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет – 03.05.2012 г.